Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΙσπανικάΠρογράμματαΒασικά προγράμματα - Πτυχία

Βασικά προγράμματα στα Ισπανικά

Το κέντρο μέσα από ολιγομελή τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και και τις απαιτήσεις των μαθητών δημιουργεί Προγράμματα προετοιμασίας για τα ακόλουθα πιστοποιητικά στην Ισπανική Γλώσσα:

Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 του Ινστιτούτου Cervantes

και Α1 + Α2, Β1 + Β2, Γ1 + Γ2 για τα διαβαθμισμένα πιστοποιητικά του ΚΠΓ.

Η αντιστοιχία των παραπάνω πιστοποιητικών με αυτά της αγγλικής γλώσσας ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα

ΕΠΙΠΕΔΑ:

Α1

Στοιχειώδης
γνώση

Α2

Βασική
γνώση

Β1

Μέτρια
γνώση

Β2

Καλή
γνώση

Γ1

Πολύ Καλή
γνώση

Γ2

Άριστη
γνώση

INSTITUTO
CERVANTES
Α1 A2 INICIAL INTERMEDIO AVANZADO SUPERIOR
Κ.Π.Γ Α1 Α2 B1 Β2 Γ1 Γ2

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ

    (PRELIMINARY) (LOWER) (ADVANCED) (PROFICIENCY)
Go to top