Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΑγγλικάΠτυχία

Προετοιμασία στα πτυχία Αγγλικών

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών έχουμε αναπτύξει ένα νέο πρωτοποριακό ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που βασίζεται σε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και μεθοδολογίας, αποτέλεσμα της συσσωρευμένης γνώσης στο χώρο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Όλα τα προγράμματά μας, Αγγλικής – Γερμανικής - Ισπανικής και Γαλλικής Γλώσσας, έχουν αναπτυχθεί με βάση τα Επίπεδα Κατάταξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουν προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα.

Η διάρκεια σπουδών, το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των σπουδαστών, την ηλικία και τους στόχους τους.

Όλα μας τα προγράμματα ανανεώνονται τακτικά για να ανταποκρίνονται στις αλλαγές - τάσεις της σύγχρονης κοινωνίας μας και δημιουργούμε συνεχώς νέες προκλήσεις για τους μαθητές μας. Έτσι προετοιμάζουμε τους μαθητές για εξετάσεις όλων των επιπέδων, έχοντας ανεπτυγμένες δεξιότητες στις ξένες γλώσσες ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να αντιμετωπίζουν κάθε είδους πρόκληση σε ένα διεθνές περιβάλλον.Έτσι προετοιμάζουμε του μαθητές για τις εξετάσεις πιστοποίησης Διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων γλωσσομάθειας.

Αναλυτικότερα το κέντρο μας σας προετοιμάζει ώστε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης των παρακάτω πιστοποιητικών:

CAMBRIDGE UNIVERSITY

Γιατί να πάρω το FCE;

Εάν στόχος σας είναι :

 • Να κατανοείτε κείμενα από μία ευρεία ποικιλία πηγών
 • Να κρατάτε σημειώσεις όταν ο ομιλητής είναι αγγλόφωνος
 • Να μπορείτε να συνομιλείτε με ανθρώπους στα Αγγλικά γύρω από μια ευρεία ποικιλία θεμάτων
 • Να καταλαβαίνετε ανθρώπους που μιλούν Αγγλικά σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές

Τότε το FCE είναι η κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Τα πλεονεκτήματα του FCE.

 • Το FCE ισχύει εφ’όρου ζωής.
 • Το FCE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
 • Αναγνωρίζεται επίσημα από χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς ως ένα πιστοποιητικό Αγγλικών ανωτέρου μέσου επιπέδου.
 • Αποτελεί ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά όπως τα Certificate in Advanced English (CAE) και Certificate of Proficiency in English (CPE).

Η εξέταση FCE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώνετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο, προσδίδοντάς σας επιπλέον αυτοπεποίθηση. Η εξέταση FCE καλύπτει και τις τέσσερεις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες: ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία. Επομένως ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Επίπεδο γνώσης FCE

Το FCE κατατάσσεται στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες Γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου περιγραφής της γλωσσικής ικανότητας με έξι επίπεδα (Α1-Γ2) που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL.

Στο επίπεδο Β2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί το κύριο νόημα σύνθετων κειμένων
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις γύρω από εύρος θεμάτων, να εκφράζει τις απόψεις του και να παρουσιάζει επιχειρήματα
 • Συντάσσει ευνόητα και αναλυτικά κείμενα εκφράζοντας απόψεις και εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους

Τι περιλαμβάνει η εξέταση FCE

Η εξέταση FCE αποτελείται από πέντε ενότητες: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα από μυθιστορήματα και άλλα βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες και περιοδικά.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 20 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να συντάξετε ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις γύρω στις 120-180 λέξεις.

Use of English (Χρήση των Αγγλικών): 45 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστείτε σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά σας στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 40 λεπτά

Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να κατανοήσετε το νόημα ενός ευρέως προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 14 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά σας να συνομιλείτε στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνοι σας. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο ή τρεις υποψηφίους.

Παροχές για υποψηφίους

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μία ποικιλία βοηθητικού υλικού που προσφέρεται στη σελίδα Candidate Support του Cambridge ESOL όπου υπάρχει μία μεγάλη γκάμα βοηθητικού υλικού για την προετοιμασία σας για την εξέταση FCE. Εδώ θα βρείτε ένα μικρό εγχειρίδιο, πληροφορίες για υποψηφίους και υποδείγματα θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν και ηχογραφημένο υλικό για την ενότητα Listening.

Βαθμολόγηση

Τα γραπτά των υποψηφίων αποστέλλονται στο Cambridge ESOL για διόρθωση και βαθμολόγηση και τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στα εξεταστικά κέντρα.

Αποτελέσματα

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού. Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό του FCE. Στους υποψήφιους που παίρνουν τους βαθμούς D και Ε δεν απονέμεται το πιστοποιητικό του FCE.

Έτοιμοι για την επιτυχία στον πραγματικό κόσμο

Το Cambridge English: First for Schools είναι ειδικά προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα των σπουδαστών, ώστε να ενισχύει το ενδιαφέρον τους να μάθουν αγγλικά. Καθώς βασίζεται σε οικεία θέματα και καταστάσεις, δίνει στους σπουδαστές αυτοπεποίθηση ώστε να χρησιμοποιούν τα αγγλικά τους και τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν σε εξετάσεις για πιστοποιητικά ανώτερου επιπέδου. Το Cambridge English: First for Schools είναι πιστοποιητικό ανώτερου μέσου επιπέδου.

Οι εξετάσεις Cambridge English: First σας δίνουν τη δυνατότητα:

 • Να αποδείξετε ότι είστε έτοιμοι για την επιτυχία στον πραγματικό κόσμο
 • Να αποκτήσετε γλωσσικές δεξιότητες στην αγγλική καθομιλουμένη για να εργαστείτε και να σπουδάσετε
 • Να λάβετε μέρος σε εξετάσεις υψηλής ποιότητας, αμερόληπτες για όλους τους συμμετέχοντες
 • Να επιλέξετε πού, πότε και πώς θα δώσετε εξετάσεις
 • Να υπερηφανεύεστε για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό
 • Να λάβετε κάθε δυνατή υποστήριξη ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας

http://www.hau.gr/?i=examinations.en.cae

Γιατί να πάρω το CAE;

Εάν στόχος σας είναι:

 • Να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα αγγλικά για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς
 • Να χρησιμοποιείτε τα αγγλικά με αυτοπεποίθηση και ευελιξία
 • Να συντάσσετε σαφή και καλά δομημένα κείμενα πάνω σε περίπλοκα ζητήματα

Τότε το CAE είναι η κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Τα πλεονεκτήματα του CAE

 • Το CAE ισχύει εφ’όρου ζωής.
 • Το CAE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
 • Αναγνωρίζεται επίσημα από χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς ως πιστοποιητικό αγγλικών προχωρημένου επιπέδου.
 • Σας δίνει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για την εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE).

Η εξέταση CAE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώνετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο, προσδίδοντάς σας αυτοπεποίθηση.

Η εξέταση CAE καλύπτει και τις τέσσερις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες: ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία. Επομένως, ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Επίπεδο γνώσης CAE

Το CAE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες Γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου περιγραφής της γλωσσικής ικανότητας με έξι επίπεδα (Α1-Γ2) που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL.

Στο επίπεδο Γ1 ο μέσος χρήστης αγγλικών είναι σε θέση να:

 • Διαβάζει αρκετά γρήγορα ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις πανεπιστημιακών σπουδών
 • Καταλαβαίνει περίπλοκες γνώμες
 • Συντάσσει σαφή, λεπτομερή και καλά δομημένα κείμενα
 • Εκφράζεται με ένα καλό επίπεδο ευφράδειας
 • Χρησιμοποιεί τα αγγλικά με ευελιξία για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς

Τι περιλαμβάνει η εξέταση CAE

Η εξέταση CAE αποτελείται από πέντε ενότητες - Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking:

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 15 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα από μυθιστορήματα και άλλα βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες και περιοδικά.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 30 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαχειριστείτε πληροφορίες από διάφορες πηγές ώστε να συντάξετε έναν αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις για πολλούς διαφορετικούς παραλήπτες, γύρω στις 250 λέξεις.

Use of English (Χρήση Αγγλικών ) 1 ώρα και 30 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστείτε σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά σας στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 45 λεπτά

Στην ενότητα αυτή πρέπει να κατανοήσετε το νόημα ενός ευρύτερου προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 15 λεπτά

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται ζεύγη υποψηφίων όπου θα αξιολογηθεί η ικανότητά τους να επικοινωνούν προφορικά στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνοι τους.

Παροχές για υποψηφίους

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μία ποικιλία βοηθητικού υλικού που προσφέρεται στη σελίδα Candidate Support του Cambridge ESOL όπου υπάρχει μία μεγάλη γκάμα βοηθητικού υλικού για την προετοιμασία σας για την εξέταση CAE . Αυτό περιλαμβάνει ένα μικρό εγχειρίδιο, Πληροφορίες για Υποψηφίους και υποδείγματα θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν και ηχογραφημένο υλικό για την ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου.

Βαθμολόγηση

Τα γραπτά των υποψηφίων αποστέλλονται στο Cambridge ESOL για διόρθωση και βαθμολόγηση και τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στα εξεταστικά κέντρα.

Αποτελέσματα

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού. Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους μέσω της ιστοσελίδας του Cambridge ESOL. Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό του CAE. Στους υποψήφιους που παίρνουν τους βαθμούς D και Ε δεν απονέμεται το πιστοποιητικό του CAE.

Μέρη εξέτασης

Η εξέταση πραγματοποιείται γραπτώς ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer-based).

Η εξέταση έχει 4 μέρη (Reading & Use of English- κατανόηση γραπτού λόγου & χρήση Αγγλικών, Writing – παραγωγή γραπτού λόγου, Listening – κατανόηση προφορικού λόγου, Speaking – παραγωγή προφορικού λόγου) και έχει διάρκεια περίπου 5 ώρες. Η βαθμολογία όλης της εξέτασης είναι 0 – 200 βαθμούς, με 60% να είναι η βάση της εξέτασης.

Μέρη Εξέτασης Κατανόηση Γραπτού Λόγου & Χρήση των Αγγλικών (Reading & Use of English) Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)
Δομή Εξέτασης Ανάγνωση κειμένων από περιοδικά, βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες, κ.α. Το μέρος αυτό εξετάζει την γνώση του υποψηφίου στην γραμματική και στο λεξιλόγιο. Σύνταξη 2 κειμένων, όπως ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις, από 240-320 λέξεις Εξέταση της ικανότητας του υποψηφίου για κατανόηση διαλέξεων, δημόσιων ανακοινώσεων, ειδησεογραφικά πρόγράμματα Εξέταση της επικοινωνιακής ικανότητας του υποψηφίου σε 3 περιστάσεις: με τον εξεταστή, μόνος του και με άλλους υποψηφίους (συνήθως 2 υποψήφιοι μαζί)
Αριθμός Ερωτήσεων ή Ασκήσεων 7 ενότητες 53 ερωτήσεις συνολικά 2 ασκήσεις 4 ενότητες 30 ερωτήσεις συνολικά 4 ενότητες
Χρόνος  90 λεπτά 90 λεπτά 40 λεπτά 16 λεπτά
Βαθμίδα Αξιολόγησης 20% επί της συνολικής βαθμολογίας 0 – 5 βαθμοί μετατρεπόμενοι στην αντίστοιχη κλίμακα (20% επί της συνολικής βαθμολογίας) 20% επί της συνολικής βαθμολογίας 20% επί της συνολικής βαθμολογίας

Κατά την διάρκεια της εξέτασης υπάρχουν διαλείμματα ανάμεσα σε όλα τα μέρη.

Για την πληκτρολόγηση στον υπολογιστή χρησιμοποιείται το σύστημα QWERTY. Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να εξασκηθούν στο σύστημα αυτό κατά την διάρκεια του προγράμματός τους.

Δείγμα Εξέτασης CPE (με τις νέες αλλαγές από Μάρτιο 2013)

Για να κατεβάσετε τον οδηγό της νέας εξέτασης CPE, πατήστε εδώ. Για τον οδηγό προς υποψηφίους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε ένα ολόκληρο τεστ (προσομοίωσης) CPE, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε ένα ολόκληρο computer-based τεστ (προσομοίωσης) CPE, πατήστε εδώ (reading & use of english), εδώ (listening), κι εδώ (writing). Για τις απαντήσεις των τεστ, πατήστε εδώ (reading & use of english), κι εδώ (listening). Για να δείτε δείγματα writing, καθώς και τα σχόλια των εξεταστών, πατήστε εδώ και κατεβάστε τον οδηγό CPE.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για να κατεβάσετε το computer-based τεστ, χρειάζεστε τον Mozilla Firefox.

Για να δείτε ένα τεστ προφορικών (speaking) CPE, πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε τις οδηγίες της προφορικής εξέτασης , καθώς και τις σημειώσεις του εξεταστή, πατήστε εδώ.

Βαθμολογία

Η βάση για την εξέταση CPE είναι 60%.

Ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας στην εξέταση, υπάρχουν 3 διαφορετικοί βαθμοί: A (80%-100%), B (75%-79%), C (60%-74%). Εκτός από αυτές τις τρεις βαθμολογίες, υπάρχουν και άλλες 2 (D 55%-59% και E 54% και κάτω) οι οποίες όμως δεν χορηγούν πιστοποιητικό στους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι με βαθμολογία D (55%-59%) λαμβάνουν πιστοποίηση για το αμέσως προηγούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας (C1 – CEFR), σύμφωνα με την νέα πολιτική Extended Certification του Cambridge ESOL.

To  IELTS είναι το πλέον δημοφιλές τεστ Αγγλικής γλώσσας, με σχεδόν 1 εκατομμύριο εξεταζόμενους παγκοσμίως το 2007. Θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές ή την καριέρα σας σε διεθνές επίπεδο; Θέλετε να κάνετε αίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή της Ελλάδας και πρέπει να αποδείξετε το επίπεδο γνώσης των Αγγλικών σας; Χρειάζεστε τα αποτελέσματά σας άμεσα;Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής σε Πανεπιστήμια Εξωτερικού & Μεταπτυχιακά και είναι επίσης βασικό στοιχείο της διαδικασίας που ακολουθείται για τους αλλοδαπούς σε ορισμένες χώρες καθώς αποδεικνύει το επίπεδο της γνώσης τους στην Αγγλική γλώσσα (Άριστη - Πολύ καλή - Καλή). Είτε θέλετε να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή να ζήσετε στη Βρετανία, στην Αυστραλία, στην Ελλάδα ή κάπου αλλού στο εξωτερικό, απευθυνθείτε σε μας για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις IELTS.Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει το πτυχίο IELTS ως πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Βαθμός πτυχίου IELTS (score) Γνώση Αγγλικής Αντιστοιχία με άλλα πτυχία
4,5 - 5,5 Καλή γνώση Lower (B2)
6 - 7 Πολύ καλή γνώση Advanced (C1)
7,5 κ άνω Άριστη γνώση Proficiency (C2)
 • Το πτυχίο IELTS είναι διεθνώς αναγνωρισμένο τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ακαδημαϊκό τομέα, αποτελώντας απαραίτητο προσόν για την εισαγωγή στα περισσότερα ξένα Πανεπιστήμια, σε πολλά Ελληνικά Μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και για την απόκτηση άδειας παραμονής και εργασίας σε χώρες όπως η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, κ.α.
 • Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις ενότητες reading, writing, listening & speaking.
 • Εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις κάθε 10 -1 5 ημέρες, όλο τον χρόνο.
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται σε 13 ημέρες.

MICHIGAN UNIVERSITY

Το ECCE διεξάγεται στην Ελλάδα από το 1994 και παγκοσμίως από το 1995. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Michigan. Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ). Επίσης τo ECCE αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.Το  ECCE αποτελείται από  τέσσερα μέρη διάρκειας ,2 ωρών και 35΄:

Ενότητες Περιγραφή Ενότητας Χρονική Διάρκεια
Listening Comprehension 50  ερωτήσεις 30΄
GV 100 ερωτήσεις 80΄
Writing 1 θέμα 30΄
Speaking 4 στάδια 15΄

Πιο αναλυτικά:

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια μέρα. Το τελευταίο μέρος, δηλαδή τα προφορικά, πραγματοποιούνται την ίδια μέρα των γραπτών εξετάσεων, σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.

 1. Listening Comprehension: Η ακουστική εξέταση αποτελείται από δυο μέρη και διαρκεί 30 λεπτά. Στο πρώτο μέρος υπάρχει ένας ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από 30 ερωτήσεις. Οι επιλογές δίνονται με τη μορφή εικόνων και οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών. Στο δεύτερο μέρος υπάρχει μια ηχογραφημένη ραδιοφωνική συνέντευξη η οποία ακούγεται τμηματικά. Για κάθε ενότητα ακολουθούν ερωτήσεις όπου στο σύνολο είναι 20 και ο υποψήφιος καλείται  να επιλέξει  σύντομες τυπωμένες απαντήσει και εδώ με τη μορφή πολλαπλών επιλογών. Στην κατανόηση προφορικού λόγου δεν χρησιμοποιούνται τοπικές ή άλλες διάλεκτοι αλλά οι υποψηφίου ακούν μονολόγους ή διαλόγους από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.
 2. GVR: Η γραμματική, το λεξιλόγιο και η κατανόηση γραπτού κειμένου δίνεται με την μορφή 100 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών διάρκειας 80 λεπτών. Το πρώτο μέρος της γραμματικής συμπεριλαμβάνει 35 προτάσεις με κενά, ακολουθούμενες από επιλογές λέξεων και φράσεων, όπου μόνο μια επιλογή είναι γραμματικά σωστή.  Το δεύτερο μέρος του λεξιλογίου αποτελείται επίσης από 35 ερωτήσεις με κενά, ακολουθούμενες από επιλογές λέξεων και φράσεων, όπου μόνο μια επιλογή είναι σωστή λεξιλογικά. Τέλος το τρίτο μέρος έχει τρία διαφορετικά κείμενα τα οποία ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Το πρώτο είναι σχετικά σύντομο, το δεύτερο αποτελείται από σύντομα κείμενα που εμφανίζονται ως διαφημίσεις και το τελευταίο από ένα κείμενο μεγαλύτερης έκτασης  και όλα ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης με τη μορφή πολλαπλών επιλογών.
 3. Writing: Η εξέταση της παραγωγή γραπτού λόγου γίνεται σε ένα θέμα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ επιστολής και έκθεσης. Στους υποψηφίους δίνεται ένα θέμα σε μορφή σύντομου γράμματος ή άρθρου στα οποία βασίζονται οι υποψήφιοι για να γράψουν ένα θέμα, γράμμα ή έκθεση, που θα πρέπει να είναι περίπου μια σελίδα.
 4. Speaking: Ο υποψήφιος συνομιλεί με τον εξεταστή σε θέματα που είναι προκαθορισμένα από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του πανεπιστημίου του Michigan. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται ατομικά. Για να περάσει ο υποψήφιος θα πρέπει να πραγματοποιεί καθημερινές συνομιλίες απλά αλλά αποτελεσματικά. Η προφορική εξέταση αποτελείται από 4 μέρη. Τα πρώτα τέσσερα περίπου λεπτά ο υποψήφιος καλείται να δώσει βασικές προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό του και έτσι γίνεται ένα  ‘warming up’ ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την δυνατότητα να αισθανθούν άνετα και οικεία. Στην δεύτερη φάση της προφορικής εξέτασης που διαρκεί περίπου πέντε λεπτά  οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν δυο με τρεις ερωτήσεις που είναι βασισμένες σε τρεις εικόνες με μια  θεματική ενότητα. Επίσης πρέπει να συγκεντρώσουν πληροφορίες που δίνονται από τον εξεταστή για να προτείνουν μια λύση σε ένα ερώτημα που σχετίζεται με τις εικόνες. Στο τρίτο στάδιο της προφορικής εξέτασης, όπου διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά, οι υποψήφιοι πρέπει να πάρουν μια απόφαση ή να προτείνουν μια λύση για το ερώτημα που τους έχει τεθεί και να αιτιολογήσουν την απόφαση τους σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν ακούσει. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να αιτιολογήσουν γιατί οι άλλες επιλογές-λύσεις δεν έχουν επιλεγεί. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο ο εξεταστής κάνει επιπρόσθετες  ερωτήσεις που σχετίζονται με το γενικό θέμα των εικόνων. Οι εξεταζόμενοι δεν  βαθμολογούνται για τις απαντήσεις τους στο πρώτο στάδιο της προφορικής εξέτασης αλλά για τα τρία τελευταία.

Για να περάσει ο υποψήφιος κάθε ενότητα θα πρέπει να έχει μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες επίδοσης που θεωρούνται επιτυχείς: Υψηλή Επιτυχής Επίδοση (HP) - Επιτυχής Επίδοση (P) - Χαμηλή Επιτυχής Επίδοση (LP) ενώ οι δύο κατηγορίες επίδοσης που θεωρούνται μη επιτύχεις είναι: Οριακή Μη Επιτυχής Επίδοση (BF) - Μη Επιτυχής Επίδοση (F).Οι εξεταζόμενοι που επιτυγχάνουν σε τρεις ενότητες με LP (ή υψηλότερο) και λαμβάνουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη του BF σε μια ενότητα θα αποκτούν το πιστοποιητικό ECCE (Η αλλαγή αυτή ισχύει από την εξεταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2009). Η βάση είναι 65% στο Listening και GVR. Το Speaking και to Writing  βαθμολογούνται με κλίμακα A-D όπου από το A-C είναι επιτυχή αποτελέσματα ενώ με το βαθμό D θεωρείται ότι ο υποψήφιος έχει αποτύχει. Η βάση είναι 65% και βαθμολογία βγαίνει αθροιστικά.Περισσότερες πληροφορίες:http://www.hau.gr/?i=examinations.en.ecce-format

Advanced Level Certificate in English (ALCE™)

Το πιστοποιητικό ALCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Το ALCE™ παρέχεται και βαθμολογείται από το Hellenic American University. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση ALCE™ αποκτούν ένα πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει το επίπεδο των Αγγλικών τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς στόχους.

Στην Ελλάδα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έχει τοποθετήσει το ALCE™ στο επίπεδο της Πολύ Καλής Γνώσης και το έχει αναγνωρίσει ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την πραγματοποίηση προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το πιστοποιητικό ALCE™ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

http://www.hau.gr/?i=examinations.el.alce

ECPE Εξετάσεις

Περίληψη της Εξέτασης

Η εξέταση ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) του University of Michigan – CaMLA, είναι η ιδανική εξέταση για όσους γνωρίζουν Αγγλικά σε ένα υψηλό επίπεδο, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο. Το πιστοποιητικό ECPE είναι αποδεκτό από αρκετούς οργανισμούς και φορείς και ο κάτοχός του μπορεί να το χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς λόγους και για σπούδές. Το πιστοποιητικό ECPE αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR).

Μέρη εξέτασης

Η εξέταση πραγματοποιείται μόνο γραπτώς. Η εξέταση έχει 4 μέρη (Writing – παραγωγή γραπτού λόγου,Listening – κατανόηση προφορικού λόγου, Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR), Speaking – παραγωγή προφορικού λόγου) και έχει διάρκεια περίπου 3 ώρες.

  Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)
Δομή Εξέτασης Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στην ικανότητά τους να εκφραστούν γραπτώς Οι υποψήφιοι ακούνε διαλόγους και ομιλίες και εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι υποφήφιοι εξετάζονται στην γραμματική, το λεξιλόγιο της Αγγλικής γλώσσας και στην κατανόηση κειμένων με ασκήσεις πολλαπλών επιλογών (προτάσεις και κείμενα). Ο υποφήφιος εξετάζεται σε ημιπροκαθορισμένα θέματα συζήτησεις (δύο ή τρεις υποψήφιοι με δύο εξεταστές) και με βοηθητικές εικόνες.
Αριθμός Ερωτήσεων - Ασκήσεων 1 θέμα (επιλογή από 2 θέματα) 3 μέρη50 ερωτήσεις συνολικά  4 μέρη 120 ερωτήσεις συνολικά (40 Γραμματική, 20 Cloze, 40 Λεξιλόγιο και 20 Κείμενα) 5 μέρη
Χρόνος 30 λεπτά 35-40 λεπτά 75 λεπτά 25-35 λεπτά (2 υποφήφιοι) 35-45 λεπτά (3 υποψήφιοι)
Βαθμίδα Αξιολόγησης Σε μορφή αλφαβητικής κλίμακας (Ε-Α) Σε μορφή αριθμητικής κλίμακας (0-1000) Σε μορφή αριθμητικής κλίμακας (0-1000) Σε μορφή αλφαβητικής κλίμακας (Ε-Α)

Τα πρώτα 3 μέρη της εξέτασης πραγματοποιούνται την ίδια μέρα. Το Speaking πραγματοποιείται σε διαφορετική ημέρα, είτε πριν είτε μετά την γραπτή εξέταση.

Βαθμολογία

Η βαθμολογία του ECPE γίνεται ανά μέρος εξέτασης σε μορφή πενταβάθμιας κλίμακας: Υψηλή Επιτύχης Επίδοση (HP), Επιτυχής Επίδοση (P), Χαμηλή Επιτυχής Επίδοση (LP), Οριακή Μη-Επιτυχής Επίδοση (BF) και Μη-Επιτυχής Επίδοση (F). Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε όλα τα μέρη της εξέτασης επιτυχή επίδοση, ή βαθμολογία LP ή υψηλότερη σε 3 μέρη και τουλάχιστον BF σε ένα μέρος, αποκτούν το πιστοποιητικό ECPE.

‘Οσοι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμολογία BF σε 2 ή περισσότερα μέρη της εξέτασης, ή οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία F σε 1 ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης, δεν αποκτούν το ECPE.

Οι υποψήφιοι που λαμβάνου βαθμολογία HP σε όλες τις ενότητες, αποκτούν το ECPE με “Honors”.

Οι υποψήφιοι που δεν έλαβαν μέρος σε 1 ή περισσότερα μέρη της εξέτασης, δεν αποκτούν το ECPE ακόμη και εάν η επίδοσή τους στα μέρη της εξέτασης που συμμετείχανε είναι επιτυχής.

http://www.hau.gr/?i=examinations.el.ecpe

Το TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το TOEIC® Listening and Reading;

 • Για την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Για την επιλογή νέου προσωπικού
 • Για την επιλογή των ήδη εργαζομένων-υποψηφίων για προαγωγή
 • Για τον υπολογισμό μισθολογικών αυξήσεων εργαζομένων που συνδέονται με τις γλωσσικές επιδόσεις τους στην Αγγλική
 • Για την παρακολούθηση της προόδου στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας

Δομή και Περιεχόμενο του TOEIC® Listening and Reading

Το TOEIC® Listening and Reading διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη:

Ενότητες Εξέτασης Αριθμός ερωτήσεων Περιγραφή Συνολική Διάρκεια

Κατανόηση προφορικού λόγου από CD

(Listening Comprehension)

10 Φωτογραφίες     45'
30 Ερωτήσεις - απαντήσεις
30 Διάλογοι
30 Σύντομες ομιλίες

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

(Reading Comprehension)

40 Ελλιπείς προτάσεις    75'
12 Συμπλήρωση Κειμένων
48 Κατανόηση Κειμένων

http://www.hau.gr/?i=examinations.el.toeic-listening-and-reading

PTE General - University of London

Τα Pearson Test of English General (PTE General) έχουν σχεδιαστεί για να επιβραβεύσουν τη θετική επίτευξη στη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Τα PTE General αποτελούνται από δύο μέρη: το φυλλάδιο των γραπτών εξετάσεων και την προφορική εξέταση. Το γραπτό μέρος αξιολογεί τις δεξιότητες ακουστικής, ανάγνωσης και γραφής και βαθμολογείται από εξωτερικούς εξεταστές στη Μεγάλη Βρετανία. Η προφορική εξέταση διενεργείται από εκπαιδευμένους τοπικούς εξεταστές και αποστέλεται στη Μεγάλη Βρετανία για έλεγχο.

Αναγνώριση

Τα PTE General περιλαμβάνονται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ. Τα επίπεδα 4 και 5 αναγνωρίζονται για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και από πολλές πολυεθνικές εταιρείες. Στην ιστοσελίδα της Pearson, στην ενότητα Recognition βλέπετε αναλυτικά για την αναγνώριση στο εξωτερικό

Τι σκοπεύουν να πετύχουν τα PTE General

Τα PTE General έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν και να επιβραβεύσουν την θετική και προοδευτική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα test έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνουν τους μαθητές και μπορούν να παρέχουν σχόλια για την απόδοσή τους σε σχολεία, γονείς και καθηγητές. Σε όλους τους υποψήφιους παρέχονται σχόλια για την απόδοσή τους.

Πόση μελέτη χρειάζεται για κάθε επίπεδο

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές προοδεύουν με διαφορετικούς ρυθμούς αλλά, σε γενικές γραμμές η μετάβαση από το επίπεδο 2 στο 3 αντιστοιχεί σε έναν χρόνο διδασκαλίας για πολλούς από τους υποψηφίους μας. Το επίπεδο 4 συχνά αντιπροσωπεύει 18 επιπρόσθετους μήνες μελέτης μετά το επίπεδο 3, όπως και η μετάβαση από το επίπεδο 4 στο 5. Κάθε επίπεδο των PTE General αποτελεί μια συνεχιζόμενη αλληλένδετη και συνολική δομή γνώσεων και όχι μια απομονωμένη κατηγορία ασύνδετη με την προηγηθήσα εκμάθηση. Επομένως, καθώς οι υποψήφιοι εισέρχονται κάθε νέο επίπεδο των PTE General, είναι αυτονόητο ότι έχουν εξοικειωθεί και μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις επικοινωνιακές ασκήσεις, τις γλωσσικές δεξιότητες, το περιεχόμενο και τη δομή της γλώσσας για τα επίπεδα που προηγούνται του παρόντος επιπέδου εκμάθησης.

Για ποιες ηλικίες έχουν σχεδιαστεί τα PTE General

Τα PTE General είναι κατάλληλα για υποψηφίους όλων των ηλικιών με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία έχει υπερκαλύψει τις αναγκαίες γλωσσικές και θεματολογικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο.

Τι υλικό διδασκαλίας θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία των υποψηφίων

Τα είδη των ασκήσεων που οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν στις εξετάσεις είναι παρόμοια με αυτά που συμπεριλαμβάνονται στα περισσότερα σύγχρονα επικοινωνιακά αναγνωστικά βιβλία. Επιπλέον, οι θεματικές ενότητες που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα βιβλία είναι παρεμφερείς.

Πότε μπορούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι των PTE General

Οι προγραμματισμένες εξετάσεις των PTE General είναι κάθε Μάιο και Δεκέμβριο και διεξάγονται κυρίως μέρα Σάββατο.

Πού μπορούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι των PTE General

Οι εξετάσεις των PTE General διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα στους περισσότερους νομούς της Ελλάδος με τη συνεργασία του αποκλειστικού PLA αντιπροσώπου στη χώρα, την London Exams Hellas και του αποκλειστικού διεξαγωγέα, την PALSO.

Ποια είναι η βαθμολογία που αποδίδεται για κάθε επίπεδο

Η βαθμολογία για τα test σε κάθε επίπεδο είναι Distinction, Merit ή Pass.

Εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα PTE General
Level 2  (επίπεδο Β1)
Level 3  (επίπεδο B2
Level 4  (επίπεδο Γ1)
Level 5  (επίπεδο Γ2)

PTE General Level 2: Intermediate Communication

Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις αυτές είναι κατάλληλες για υποψηφίους επιπέδου αγγλικών Intermediate που χρησιμοποιούν τη γλώσσα για τις σπουδές, την εργασία, τα ταξίδια και άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Οι υποψήφιοι καλούνται να κατανοήσουν και να εκφράσουν προφορικά και γραπτά πληροφορίες, ιδέες, συναισθήματα, απόψεις και κοινές συναλλαγές σε καθημερινές καταστάσεις χρησιμοποιώντας απλή προφορική και γραπτη γλώσσα.

Ποια είναι η δομή αυτών των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τα γραπτά (1 ώρα και 35 λεπτά) και τα προφορικά (12 λεπτά). Τα γραπτά απαρτίζονται από έξι ασκήσεις συνδεδεμένες με ένα θέμα το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν.

Tasks 1 και 2: Listening – Ακουστική (γραπτά)

Οι ασκήσεις 1 και 2 περιλαμβένουν 2 ακουστικά κείμενα μαγνητοφωνημένα σε κασέτα. Οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν κάποια από τα παρακάτω:

 • να ακολουθήσουν οδηγίες κατεύθυνσης ή να προσανατολιστούν σε χάρτη
 • να αναγνωρίσουν εικόνες και ανθρώπους βασισμένοι σε πληροφορίες που άκουσαν από την κασέτα
 • να αναγνωρίσουν λέξεις, φράσεις ή αριθμούς βασισμένοι σε πληροφορίες που άκουσαν από την κασέτα
 • να συμπληρώσουν με μία ή δύο λέξεις απαντήσεις σε ερωτήσεις και προτάσεις σχετικές με το κείμενο
 • να συμπληρώσουν ένα πίνακα ή πλέγμα, διάγραμμα, χάρτη ή εικόνα
 • να χαρακτηρίσουν προτάσεις σχετικές με μία εικόνα ή κείμενο ως σωστές ή λάθος

Task 3: Explanatory Writing - Επεξηγηματική Συγγραφή (γραπτά)

Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει ένα μήνυμα, σημείωμα, e-mail ή κάρτα που περιέχει οδηγίες και κατευθύνσεις ως απάντηση σε μια πρόσκληση ή προταση για συνάντηση και η οποία συνδέεται με το θέμα του test, ως απάντηση σε ένα σύνολο οδηγιών, γραπτών εντολών, εικόνων και άλλων οπτικών ερεθισμάτων.

Task 4: Discourse Management - Διαχείριση Διαλόγου (γραπτά)

α) Οι υποψήφιοι διαβάζουν και αντιστοιχούν ερωτήσεις και απαντήσεις σε ένα διάλογο.

β) Βασιζόμενοι σε μια σειρά εικόνων που απεικονίζουν διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση από ένα σύνολο επιλογών.

Task 5: Reading - Ανάγνωση (γραπτά)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν μέχρι και 3 κείμενα των 600 περίπου λέξεων συνολικά και καλούνται να ολοκληρώσουν μερικά από τα παρακάτω:

 • επιλέγουν ή απομονώνουν πληροφορίες από ένα κείμενο και τις μεταφέρουν σε ένα διάγραμμα, χάρτη, εικόνα, πίνακα ή πλέγμα
 • βάζουν σε λογική σειρά εικόνες, σκίτσα ή προτάσεις ανάλογα με τις πληροφορίες του κειμένου
 • χαρακτηρίζουν προτάσεις σχετικές με μια εικόνα ή κείμενο ως σωστές ή λάθος
 • αντιστοιχούν κείμενα με εικόνες
 • αντιστοιχούν κείμενα με τίτλους ή επικεφαλίδες
 • απαντούν με μια ή δύο λέξεις ή σύντομες φράσεις σε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το κείμενο.

Task 6: Writing -  Έκθεση (γραπτά)

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν ένα ανεπίσημο περιγραφικό ή αφηγηματικό σημείωμα σε χρόνο ενεστώτα, αόριστο ή μέλλοντα βασιζόμενοι σε ένα σύνολο από οδηγίες και οπτικά ερθίσματα όπως:

 • ένα προσωπικό γράμμα σε ένα φίλο που περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά ή δραστηριότητες και ιδέες, συναισθήματα και προσωπικές σκέψεις
 • να δώσουν πληροφορίες για ένα καθημερινό περιστατικό ή θέμα στη χώρα του υποψηφίου
 • ένα ημερολόγιο για φίλο/η όπου περιγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά ή δραστηριότητες και ιδέες, συναισθήματα και προσωπικές σκέψεις
 • μια ιστορία

Προφορική Εξέταση

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν ότι:

 • μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους και για διαφορετικές πτυχές της ζωής τους καθώς και καθημερινά ζητήματα
 • μπορούν να πάρουν μέρος σε μια απλή συζήτηση, να περιγράψουν ελπίδες, σχέδια, φιλοδοξίες και όνειρα, να δικαιολογήσουν απόψεις, συναισθήματα και αντιδράσεις, εμπειρίες και γεγονότα
 • μπορούν να πάρουν μέρος σε μια απλή συζήτηση και να μεταφέρουν συναισθήματα, αντιδράσεις,
 • προσωπικές απόψεις και συμβουλές
 • Οπτικό υλικό θα δοθεί στους υποψηφίους οι οποίοι θα κληθούν να το συσχετίσουν με καταστάσεις, βασισμένοι στις προσωπικές τους εμπειρίες.

PTE General Level 3: Upper Intermediate Communication

Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε υποψηφίους που χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν αγγλικά επιπέδου Upper Intermediate για την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ζωή. Οι υποψήφιοι καλούνται να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό, πληροφορίες και απόψεις γραπτά και προφορικά, όπως απαιτείται σε μια πληθώρα καταστάσεων εκπαίδευσης, εργασίας, καθημερινότητας και ψυχαγωγίας στην καθημερινή ζωή.

Ποια είναι η δομή των εξετάσεων;Οι εξετάσεις αποτελούνται από τα γραπτά (2 ώρες) και τα προφορικά (12-15 λεπτά). Τα γραπτά απαρτίζονται από 5 ασκήσεις που συνδέονται με ένα θέμα το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν.Tasks 1 και 2: Listening – Ακουστική (γραπτά)

Οι ασκήσεις 1 και 2 περιλαμβάνουν 2 ακουστικά κείμενα πάνω στα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις:

 • να ακολουθήσουν οδηγίες και κατευθύνσεις
 • να συμπληρώσουν με σύντομες φράσεις κάποιες πληροφορίες που ακούγονται στην κασέτα
 • να γράψουν από μια μέχρι τέσσερις λέξεις, ως απαντήσεις σε ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με το κείμενο
 • να συμπληρώσουν προτάσεις σχετικά με πληροφορίες του κειμένου
 • να συμπληρώσουν ένα πίνακα ή πλέγμα, διάγραμμα, χάρτη ή εικόνα
 • να χαρακτηρίσουν προτάσεις σχετικά με μια εικόνα ως σωστές ή λάθος

Task 3: Reading and Integrated Reading & Writing – Ανάγνωση και Συνδιαστική Ανάγνωση και Γραφή (γραπτά)

α) Η πρώτη άσκηση περιλαμβάνει την ανάγνωση και την επεξεργασία πληροφοριών ώστε να συμπληρώσουν μια άσκηση όπως η κατανόηση του γενικού νοήματος του κειμένου ή να καταγράψουν σύντομα σχόλια

β) Η δεύτερη άσκηση περιλαμβάνει ανάγνωση, εντοπισμό και σύνθεση των σχετικών πληροφοριών προκειμένου να δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Οι γραπτές απαντήσεις μορεί να συμπεριλαμβάνουν απάντηση συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό με τη μορφή έκθεσης, τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με χώρο για επιπλέον σχόλια και απόψεις, τη σύνταξη μιας αναφοράς, παρεμφερούς περίληψης, δημόσιας ανακοίνωσης ή επιστολής.

Task 4: Reading – Ανάγνωση (γραπτά)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν μέχρι και τρια κείμενα περλιπου 800 λέξεων σε σύνολο και καλούνται να ολοκληρώσουν μερικές από τις παρακάτω ασκήσεις:

 • να συγκρίνουν, να επιλέξουν και απομονώσουν πληροφορίες από τα κείμενα και να τις μεταφέρουν σε ένα διάγραμμα, χάρτη εικόνα, πίνακα ή πλέγμα
 • να βάλουν σε λογική σειρά εικόνες, σκίτσα ή προτάσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες του κειμένου
 • να χαρακτηρίσουν προτάσεις σχετικές με μια εικόνα ή κείμενο ως σωστές ή λάθος
 • να αντιστοιχήσουν κείμενα με εικόνες
 • να αντιστοιχίσουν κείμενα με τίτλους ή επικεφαλίδες
 • να σημειώσουν ή να καταγράψουν σε λίστα πληροφορίες από το κείμενο
 • να σημειώσουν φράσεις ή σύντομες προτάσεις ως απάντηση σε ερωτήσεις/σχόλια
 • να αποδώσουν το νόημα των λέξεων μέσα στο κείμενο

Task 5: Writing – Έκθεση (γραπτά)

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν ένα από τα παρακάτω:

 • μια ανεπίσημη επιστολή ή άλλη μορφή έκθεσης που μπορεί να είναι περιγραφική, αφηγηματική ή επεξηγηματική
 • μια έκθεση ιδεών ως απάντηση σε ένα συγκεκριμένο σχόλιο και/ή ερώτηση, π.χ. Οι τουρίστες καταστρέφουν τις περιοχές που επισκέπτονται. Αναπτύξτε.

Προφορική Εξέταση

Τα προφορικά διεξάγονται από ένα συνομιλητή και τον αξιολογητή. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε ζευγάρια των δύο και καλούνται να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε μεταξύ τους συζήτηση, όπως και να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις και του εξεταστή-συνομιλητή.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιδείξουν πως μπορούν:

 • να μιλήσουν για διαφορετικές πτυχές της προσωπικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους ζωής
 • να συμμετέχουν σε συζήτηση και να εκφράζουν καθώς και να αναπτύσσουν σχόλια για γεγονότα, περιγραφές και επεξηγήσεις
 • να πάρουν μέρος σε συζήτηση και να εκφράζουν καθώς και να συζητούν ιδέες, απόψεις με επεξηγήσεις και
 • να αναπτύσσουν επιχειρήματα, να εκφράζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και να δίνουν συμβουλές

PTE General Level 4: Advanced Communication

Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι εξετάσεις;

Αυτές οι εξετάσεις απευθύνονται σε υποψηφίους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αγγλικά επιπέδου Advanced για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς ή να εισαχθούν σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι καλούνται να αντιληφθούν το σαφές και υπονοούμενο νόημα ενός εκτεταμένου εύρους πολύπλοκης γραπτής και προφορικής επικοινωνίας κοινωνικού, ακαδημαϊκού και επαγγελματικού επιπέδου, και να εκφράσουν εμπειρίες, απόψεις και συμπεριφορές επακριβώς, κατάλληλα, ευέλικτα και αποτελεσματικά σε προφορική και γραπτή μορφή.

Ποια είναι η δομή των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τα γραπτά (2 ώρες και 30 λεπτά) και τα προφορικά (12-15 λεπτά). Τα γραπτά απαρτίζονται από 5 ασκήσεις που συνδέονται με ένα θέμα το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν.

Tasks 1 και 2: Listening – Ακουστική (γραπτά)

Οι ασκήσεις 1 και 2 περιλαμβάνουν 2 ακουστικά κείμενα και οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις:

 • να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις για τις κύριες πληροφορίες που ακούγονται στην κασέτα και να τα αναταξινομήσουν όπου χρειάζεται
 • να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που λείπουν από τον προφορικό διάλογο
 • να αναγνωρίσουν σημεία ή χαρακτηριστικά του συνοδευτικού γραπτού κειμένου που συνδέεται με τις πληροφορίες ή τις ιδέες που ακούγονται στην κασέτα
 • να συμπληρώσουν έναν πίνακα ή πλέγμα, διάγραμμα, χάρτη ή εικόνα με τις κατάλληλες γενικές ή συγκεκριμένες πληροφορίες από τον προφορικό διάλογο   
 • να χαρακτηρίσουν σχόλια σχετικά με μια εικόνα ή κείμενο ως σωστά ή λάθος
 • να καταγράψουν απαντήσεις σε ερωτήσεις
 • να γράψουν περιληπτικά τις πληροφορίες του προφορικού κειμένου
 • να γράψουν σχόλια και να δώσουν εμπεριστατωμένες απαντήσεις για διαφορετικές πτυχές του προφορικού διαλόγου

Task 3: Reading and Integrated Reading & Writing – Ανάγνωση και Συνδυαστική Ανάγνωση και Γραφή (γραπτά)

α) Η πρώτη άσκηση περιλαμβάνει την ανάγνωση και την επεξεργασία πληροφοριών ώστε να συμπληρώσουν μια άσκηση όπως να καταγράψουν σύντομα σχόλια ή να κάνουν μια περίληψη.

b) Η δεύετρη άσκηση περιλαμβάνει την ανάγνωση, ανάλυση, ερμηνεία και σύνθεση των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων ενός ή περισσοτέρων κειμένων διαφορετικού ύφους. Οι γραπτές απαντήσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη σύνταξη πολύπλοκης επίσημης επιστολής, την σύνταξη μιας επίσημης αναφοράς ή τη σλυνθεση ενός φυλλαδίου ή μπροσούρας.

Task 4: Reading – Ανάγνωση (γραπτά)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν μέχρι και 3 κείμενα των 1000 περίπου λέξεων σε σύνολο. Οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν μερικές από τις παρακάτω ασκήσεις:

 • να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν περιληπτικά κύριες και δευτερεύουσες ιδέες, σχετικές λεπτομέρειες, επιχειρήματα και συμπεράσματα πάνω στο κείμενο
 • να γράψουν σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις για σημαντικά χαρακτηριστικά του κειμένου
 • να επεξηγήσουν το νόημα των καίριων λέξεων ή φράσεων του κειμένου
 • να συγκρίνουν, να επιλέξουν και να απομονώσουν πληροφορίες από το κείμενο και να τις μεταφέρουν σε ένα διάγραμμα, χάρτη, εικόνα, πίνακα ή πλέγμα
 • να συγκρίνουν κείμενα και να συντάσσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τα κείμενα
 • να βάλουν σε λογική σειρά εικόνες, σκίτσα ή προτάσεις ανάλογα με τις πληροφορίες του κειμένου
 • να χαρακτηρίσουν σχόλια για μια εικόνα ή κείμενο ως σωά ή λάθος
 • να γράψουν περιληπτικά τις πληροφορίες από τα κείμενα
 • να σχολιάσουν και να δώσουν επαρκής αιτιολογήσεις για διαφορετικές πτυχές των κειμένων
 • να αντιστοιχίσουν επιλεγμένες λέξεις και φράσεις (παραγράφους με τίτλους) στο κείμενο
 • να συμπεράνουν το νόημα λέξεων από το κείμενο
 • να εισάγουν πρόσθετες ή πληροφορίες που λείπουν σε κατάλληλο σημείο του κειμένου
 • μέσα από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών να αναλύσουν τη χρήση της γλώσσας και της δομής του κειμένου από το συγγραφέα για να παρουσιάσει πληροφορίες ή να πείσει, να ενημερώσει ή να ψυχαγωγήσει τους αναγνώστες

Task 5: Writing – Έκθεση (γραπτά)

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν ένα από τα παρακάτω:

 • Μια έκθεση ιδεών ως απάντηση σε ένα συγκεκριμένο σχόλιο και/ή ερώτηση, π.χ. Η δημοτικότητα των γυναστηρίων οφείλεται περισσότερο στη μόδα παρά στην φυσική κατάσταση. Συμφωνείτε;
 • Ένα κείμενο ή ανασκόπηση για μια εφημερίδα, περιοδικό ή εκπαιδευτική εφημερίδα, βασισμένο στο σενάριο του test.

Προφορική Εξέταση

Τα προφορικά διεξάγονται από ένα συνομιλητή και τον αξιολογητή. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε ζευγάρια των δύο και καλούνται να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε μεταξύ τους συζήτηση, όπως και να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις και του εξεταστή-συνομιλητή.

Στάδιο 1: Εισαγωγή

Οι υποψήφιοι συστήνουν τον εαυτό τους και συζητούν για:

 • το σχολείο ή πανεπιστήμιο όπου φοιτούν ή εργάζονται
 • την εταιρεία ή κυβερνητική υπηρεσία όπου εργάζονται
 • τι τους αρέσει και τι όχι στη δουλειά τους ή τις σπουδές τους
 • την πόλη ή το χωριό καταγωγής τους

Στάδιο 2: Συζήτηση σχετικά με το θέμα των γραπτών εξετάσεων

Στάδιο 3: Συζήτηση σχετικά με τα οπτικά ερεθίσματα (εικόνες)

PTE General Level 5: Proficient Communnication

Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι εξετάσεις;

Αυτές οι εξετάσεις απευθύνονται σε υποψήφιους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αγγλικά υψηλού επιπέδου για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς ή να εισαχθούν σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι καλούνται να αντιληφθούν το σαφές και υπονοούμενο νόημα ενός εκτεταμένου εύρους γραπτής και προφορικής επικοινωνίας κοινωνικού, ακαδημαϊκού και επαγγελματικού περιεχομένου και να αυτοεκφράζονται αποτελεσματικά και με υψηλό επίπεδο ακρίβειας, καταλληλόπτητας και ύφους σε προφορική και γραπτή μορφή.

Ποια είναι η δομή της εξέτασης;

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τα γραπτά (2 ώρες και 55 λεπτά) και τα προφορικά (15 λεπτά). Τα γραπτά απαρτίζονται από 5 ασκήσεις που συνδέονται με ένα θέμα το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν.

Tasks 1 και 2: Listening – Ακουστική (γραπτά)

Οι ασκήσεις 1 και 2 περιλαμβένουν 2 ακουστικά κείμενα μαγνητοφωνημένα σε κασέτα. Οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν κάποια από τα παρακάτω:

 • να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις για τις κύριες πληροφορίες που ακούγονται στην κασέτα και να τα αναταξινομήσουν όπου χρειάζεται
 • να γράψουν σχόλια και να δώσουν εμπεριστατομένες απαντήσεις για διαφορετικές πτυχές του προφορικού διαλόγου
 • να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που λείπουν από τον προφορικό διάλογο
 • να συμπληρώσουμε έναν πίνακα ή πλέγμα, διάγραμμα, χάρτη ή εικόνα με τις κατάλληλες γενικές και συγκεκριμένες πληροφορίες από τον προφορικό διάλογο
 • να αναγνωρίσουν σημεία ή χαρακτηριστικά του συνοδευτικού γραπτού κειμένου που συνδέεται με τις πληροφορίες ή τις ιδέες που ακούγονται στην κασέτα
 • να χαρακτηρίσουν σχόλια σχετικά με μια εικόνα ή κείμενο ως σωστά ή λάθος
 • να γράψουν περιληπτικά τις πληροφορίες του γραπτού κειμένου
 • να καταγράψουν απαντήσεις σε ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τον προφορικό διάλογο

Task 3: Reading and Integrated Reading & Writing – Ανάγνωση και Συνδιαστική Ανάγνωση και Γραφή (γραπτά)

α) Η πρώτη άσκηση περιλαμβάνει την ανάγνωση και την επεξεργασία πληροφοριών ώστε να συμπληρώσουν μια άσκηση όπως να καταγράψουν εκτενή σχόλια ή να κάνουν μια περίληψη.

b) Η δεύτερη άσκηση περιλαμβάνει την ανάγνωση διαφόρων ειδών κειμένων και την ανάλυση, ερμηνεία, σύνθεση και αξιολόγηση των πηγών πληροφοριών και τη σημασία τους. Οι γραπτές απαντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύνατξη μιας βιογραφίας, ενός βιογραφικού, την καταγραφή σημειώσεων για την προετοιμασία μιας συνέντευξης ή ομιλίας ή την προετοιμασίας ενός αποσπάσματος μιας διάλεξης που συμοψίζει τα κύρια σημεία. 

Task 4: Reading – Ανάγνωση (γραπτά)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν μέχρι και 3 κείμενα των 1300 περίπου λέξεων σε σύνολο. Οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν μερικές από τις παρακάτω ασκήσεις:

 • να αναγνωρίσουν κύριες και δευτερεύουσες ιδέες, σχετικές λεπτομέρειες, επιχειρήματα και συμπεράσματα πάνω στο κείμενο
 • να συγκρίνουν, να επιλέξουν και να απομονώσουν πληροφορίες από το κείμενο και να τις μεταφέρουν σε ένα διάγραμμα, χάρτη, εικόνα, πίνακα ή πλέγμα
 • να συγκρίνουν κείμενα και να συντάσσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τα κείμενα
 • να βάλουν σε λογική σειρά, εικόνες, σκίτσα ή προτάσεις ανάλογα με τις πληροφορίες του κειμένου
 • να χαρακτηρίσουν σχόλια για μια εικόνα ή κείμενο ως σωστά ή λάθος
 • να γράψουν σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις για σημαντικά χαρακτηριστικά του κειμένου
 • να επεξηγήσουν το νόημα ή τη σημασία καίριων λέξεων ή φράσεων του κειμένου
 • να γράψουν περιληπτικά τις πληροφορίες από τα κείμενα
 • να σχολιάσουν και να δώσουν επαρκής αιτιολογήσεις για διαφορετικές πτυχές των κειμένων
 • να αντιστοιχίσουν επιλεγμένες λέξεις και φράσεις (ή τίτλους με παραγράφους) στο κείμενο
 • να συμπεράνουν το νόημα λέξεων από το κείμενο
 • να αναλύσουν πώς ο συγγραφέας συντάσσει το κείμενο, οργανώνει τις πληροφορίες ή χρησιμοποιεί τη γλώσσα προκειμένου να πετύχει το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε το κείμενο π.χ. να πείσει, να ψυχαγωγήσει ή να δώσει οδηγίες
 • να εισάγουν πρόσθετες ή πληροφορίες που λείπουν σε κατάλληλο σημείο του κειμένου

Task 5: Writing – Έκθεση (γραπτά)

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν ένα από τα παρακάτω:

Μια έκθεση ιδεών ως απάντηση σε ένα συγκεκριμένο σχόλιο και/ή ερώτηση, π.χ. Οι άνθρωποι συχνά λένε ότι τα ταξίδια διευρύνουν το μυαλό. Συμφωνείτε;

Ένα άρθρο εφημερίδας ή μια κριτική ανασκόπηση που αναπτύσσει επιχειρήματα ή συζητά συγκεκριμένες δραστηριότητες, έργα, διαπιστώσεις ή συμπεράσματα βασισμένα στο σενάριο του test.

Προφορική Εξέταση

Τα προφορικά διεξάγονται από ένα συνομιλητή και τον αξιολογητή. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε ζευγάρια των δύο και καλούνται να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε μεταξύ τους συζήτηση, όπως και να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις και του εξεταστή-συνομιλητή.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιδείξουν πώς μπορούν:

 • Να μιλήσουν και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους σε μια ευρεία γκάμα γενικών και επαγγελματικών θεμάτων και ευρείας έκτασης πολύπλοκων καταστάσεων και να περιγράψουν τις εμπειρίες τους λεπτομερώς
 • Να εκφράσουν, να περιγράψουν και να συζητήσουν για ιδέες και προσωπικές απόψεις χρησιμοποιόντας εκφραστική και πειστική γλώσσα
 • Να χειρίζονται επιτυχώς και να ανταποκρίνονται σε αντιφατικές και συναισθηματικά φορτισμένες απόψεις και να καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα σε μια παρατεταμένη και πολύπλοκη συζήτηση

ESB του πανεπιστημίου Central Lancashire

Τι είναι το πτυχίο ESB;

Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO.

Από τι αποτελείται η εξέταση ESB Level 1 (B2) σε επίπεδο Lower;

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου, γίνεται σε 5 μέρη.

Τι επίπεδα αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ στα πτυχία ESB;

Κάθε επίπεδο της εξέτασης ESB αποτελείται από τα μέρη του Reading, Use of English, Listening, Writing και Speaking. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την αντιστοιχία των επιπέδων με αυτά του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF) για τις Ξένες Γλώσσες:

  Entry 3 (B1) Level 1 (B2) Level 2 (C1) Level 3 (C2)
Listening Multiple ChoiceTrue/False Multiple ChoiceTrue/False Multiple Multiple Choice Multiple Choice
Reading Multiple ChoiceTrue/False Multiple Choice Multiple Choice Multiple Choice
Use of English Multiple ChoiceCorrect/Incorrect Multiple Choice Multiple ChoiceOpen ClozeWord BuildingTransformations Multiple ChoiceOpen ClozeWord BuildingTransformations
Writing Letter, Story or Essay Letter, Story or Essay Letter, Story or Essay Choice of 3 Essays
Speaking Pair Interview Pair Interview Pair Interview Pair Interview

Πιστοποιητικό για μικρούς μαθητές - επίπεδα

Η Ομοσπονδία με την ίδρυσή της το 1981 ξεκίνησε την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας Palso σε τέσσερις γλώσσες με απόλυτη επιτυχία. LAAS (Language Attainment Assessment System) σημαίνει σύστημα αξιολόγησης επίδοσης στην ξένη γλώσσα.

Οι εξετάσεις Laas αναγνωρίζονται από το I.C.C., International Certificate Conference, καθώς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις διεθνών standards. Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων ότι η διενέργεια των εξετάσεων Laas-Palso γίνεται άψογα και αδιάβλητα καθώς η πολυετής πείρα μας εξασφαλίζει άρτια οργάνωση.

Στόχος των εξετάσεων Laas-Palso είναι η αξιολόγηση των γνώσεων των σπουδαστών ξένων γλωσσών με αντικειμενικό και αδιάβλητο τρόπο βασισμένο σε σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια. Στόχο επίσης έχουν να επιβραβεύσουν την θετική και προοδευτική εκμάθηση της ξένης γλώσσας, να ενθαρρύνουν τους μαθητές και να παρέχουν στοιχεία στα Κ.Ξ.Γ. για την απόδοση των μαθητών τους.

H βαθμολογία για τα test σε κάθε επίπεδο είναι A, B, C και η βάση είναι 60% επί της συνολικής βαθμολογίας (οι επιμέρους βαθμολογίες συμψηφίζονται).

Οι εξετάσεις Laas-Palso διεξάγονται πανελλήνια κάθε Μάιο

 • στην Αγγλική γλώσσα στα επίπεδα Pre A1, A1 & A2.
 • στη Γαλλική γλώσσα στα επίπεδα Pre A1 & A2
 • στη Γερμανική γλώσσα στα επίπεδα Pre A1, A2 & B1
 • στην Ιταλική γλώσσα στα επίπεδα Α2 & Β1

Για την προετοιμασία σας για αυτές τις εξετάσεις μπορείτε να κατεβάσετε Θέματα Εξετάσεων Laas-Palso από την ιστοσελίδα μας καθώς και το απαντητικό έντυπο Laas. Επιπλέον, όσοι δηλώνουν συμμετοχή στις εξετάσεις λαμβάνουν βιβλιαράκι με Θέματα Περασμένων Εξετάσεων.

http://www.palso.gr/?i=portal.el.activities-laas-general-info

Go to top