Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΓερμανικάΠτυχία

Πτυχία Γερμανικών

Συνεργαζόμαστε με τον ίδρυμα Goethe Institut Thessaloniki για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας με βάση τα έξη επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Δείτε πληροφορίες εδώ

Συνεργαζόμαστε επίσης και με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Δείτε πληροφορίες εδώ

Go to top